Lemvig Banen
MX 26 Tørfisken fra AC til DC
Kraftig hjulrens var nødvendig.